Az Ön kosara üres.
Hogyan vásárolhatok?
 

Általános tudnivalók

A jelen Általános Szerződési Feltétel hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Marix Hungary Kft. által üzemeltetett webcímen található Webáruházon keresztül történik.


A Webáruházból történő vásárlás a www.skodacuccok.hu weboldalon ismertetett Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon történik.


Szolgáltatásunkat minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a sikeres regisztrációt elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.

 

Regisztráció


Az áruház használatához nem szükséges előzetes regisztráció. A rendelési folyamat végén kell kitölteni egy rendeléssel kapcsolatos űrlapot, itt a "Megjegyzés" mező kivételével valamennyi számlázási, szállítási és kapcsolattartási információ megadása kötelező.

 

Megrendelés


A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat és a használatukkal járó veszélyekről szóló tájékoztatást a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni.


A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t.

A Marix Hungary Kft. oldalain közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.


Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.


A megrendelést csak sikeres regisztráció esetén és csak akkor áll módunkban elfogadni, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért az üzemeltetőket felelősség nem terheli.

A Szolgáltató a Vevő ajánlatának megérkezését követően köteles Vevő részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik.

 

Szállítási és fizetési feltételek


A webáruházban kiválasztott és megrendelt termékeket a Vevő a visszaigazolásban jelzett és vevővel elektronikus úton egyeztetett időpontban veheti át. Lehetősége van továbbá arra, hogy megrendelését üzleteink valamelyikében személyesen vegye át. Ebben az esetben szállítási díjat nem számolunk fel.

 

Kiszállítás


A Webáruházunkban megrendelt árut 3-5napos határidővel, futárszolgálattal juttatjuk el Vásárlóink részére.


A futár munkaidőben kézbesíti a csomagot. A szállítási címhez azt a címet kell írni, ahol napközben, munkaidőben a futár átadhatja a Vevőnek a csomagot (pl. munkahely címe stb.). A kézbesítés előtt a futár felhívhatja a Vásárlót a kézbesítés részleteivel kapcsolatban, épp ezért a rendelés során kötelező megadni valamilyen telefonos elérhetőséget, amelyen munkaidőben elérhető a Vevő.


Lehetőség van továbbá kapcsolattartó megjelölésére, ez esetben a futár a kapcsolattartónak kézbesíti a csomagot.


A Webáruházban szereplő árak bruttó árak és nem tartalmazzák a kiszállítási díjat!

 

A kiszállítás díjszabása

1-10.000 Ft: 1590 Ft

10.001-20.000 Ft: 2290 Ft

20.001-40.000 Ft: 2990 Ft

 

A Vevő elállási joga


Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni a rendeles@skodacuccok.hu e-mail címen. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.


A Forgalmazó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vásárló részére megtéríteni.

Amennyiben megrendelése során élni kíván a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával, felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keressen meg minket elérhetőségünkön.

 

Garancia


A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban és a 151/2003. (IX. 22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók.


Rendkívül fontos, hogy a rendelés átvételekor kapott garancialevelet és a vásárlásról kiállított részletes számlát őrizze meg.

 

Felelősség

A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a techológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.

A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a www.skodacuccok.hu oldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Vásárló felelős a www.skodacuccok.hu oldalhoz való kapcsolódásáért és a Webáruházban történő vásárlásért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén.


Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a www.skodacuccok.hu weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Intreneten küldött és fogadott adat elveszik.

 

Adatvédelem


A Marix Hungary Kft. ezúton tájékoztatja Vevőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek semmilyen formában nem adja át.

 

Megjegyzés


Az üzemeltetők szabadon módosíthatják a vásárlási és a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megtalálható a weblapon.


Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltetők szabadon érvénytelennek nyilváníthatják a vevő regisztrációját és vásárlását.


A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Magyar Gazdasági Kamara Választott Bíróságának joghatóságát kötik ki.